details normontwerp

Documentnummer:NEN 8019:2021
Type:NEN
Commissie:Werkplek- en buitenluchtmetingen
Commissie naam:390050
Recensie gepubliceerd:vrijdag 29 okt 2021
Einddatum commentaartermijn:dinsdag 1 feb 2022
Categorieën:Milieu
Contact email:jeroen.pieterse(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Bij gebruik van de huidige Europese norm NEN-EN 12341 voor referentiemetingen van fijnstof blijkt het niet vanzelfsprekend dat verschillende uitvoeringen binnen de randvoorwaarden van NEN‑EN 12341 (o.a. keuze van filters en conditionering hiervan) tot dezelfde resultaten leiden.

Ter verhoging van de vergelijkbaarheid van meetresultaten van fijnstof in Nederland beschrijft NEN 8019 een verdere aanscherping van NEN-EN 12341 voor het meten van fijnstof in de buitenlucht (zowel PM10 als PM2,5), waarin de keuzevrijheid, zo veel als wenselijk en mogelijk is, wordt beperkt.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.