details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 3610:2021
Type:NEN
Bron:NEN
Commissie:Geo-informatie
Recensie gepubliceerd:woensdag 20 okt 2021
Einddatum commentaartermijn:donderdag 20 jan 2022
Categorieën:ICT
Contact email:nina.vandermeer(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 3610 geeft regels voor het eenduidig beschrijven van conceptuele en logische informatiemodellen met locatiegebonden informatie (geo-informatie) met als doel het beschrijven en delen van semantische informatie over sectorale domeinen. De informatiemodellen worden toegepast in een proces van gegevensuitwisseling en/of -publicatie op het web.

Het toepassingsgebied beperkt zich tot informatieobjecten die direct (door middel van coördinaten) of indirect (via een geografische identificator zoals bijvoorbeeld een adres) herleidbaar zijn tot een locatie ten opzichte van de aarde (geo-informatie). Herleidbaar betekent dat de locatie als informatie bij de informatieobjecten is geregistreerd.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.