details normontwerp

Documentnummer:NPR 5662:2021
Type:NPR
Commissie:Radioactiviteit – Toepassing en meten
Commissie naam:390010
Recensie gepubliceerd:woensdag 13 okt 2021
Einddatum commentaartermijn:dinsdag 1 feb 2022
Contact email:marlou.bijlsma(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze richtlijn geeft een methode voor de risico-inventarisatie en -evaluatie van de beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd voor alle werknemers die blootgesteld kunnen worden aan ioniserende straling, met als doel maatregelen te treffen om de veiligheid van de werknemer te waarborgen. Tevens kunnen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie, werknemers en ruimten worden ingedeeld in verschillende categorieën.

Deze richtlijn is bedoeld voor ondernemers en/of toezichthoudend medewerkers straling die geen stralingsbeschermingsdeskundige in vaste dienst hebben en werken met ioniserende straling uitzendende toestellen en/of ingekapselde bronnen.

Deze richtlijn geeft een handvat voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie conform artikel 2.1 en bijlage A van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 [2] en artikel 5 in de Arbeidsomstandighedenwet.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.