details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7512:2021
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Commissie naam:303006
Recensie gepubliceerd:maandag 26 jul 2021
Einddatum commentaartermijn:dinsdag 26 okt 2021
Contact email:Paul.vermeulen(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 7512 heeft betrekking op de beveiliging van gegevensuitwisseling tussen partijen die niet in hetzelfde beveiligingsdomein zitten. Hierbij wordt in beginsel verondersteld dat de verschillende uitwisselende partijen hun eigen (interne) informatiebeveiliging op orde hebben door naleving van NEN 7510 of vergelijkbaar.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.