details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 6766:2021
Type:NEN
Commissie:Geotechniek
Commissie naam:351006
Recensie gepubliceerd:donderdag 8 jul 2021
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 okt 2021
Contact email:geert.kraijema(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft eisen voor ontwerp en uitvoering van constructieve stalen elementen in de grond in relatie tot corrosie. Doel van de norm is het mogelijk maken van een dusdanige uitvoering dat corrosie er niet toe leidt dat de constructie onveilig of onbruikbaar wordt binnen de referentieperiode. Deze norm geeft daarmee randvoorwaarden voor toetsing die plaatsvindt volgens de technische bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de Omgevingswet (vanaf 2022).

Deze norm is van toepassing op alle constructieve stalen elementen die geheel of gedeeltelijk in de grond zijn geplaatst. 

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.