details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 3656:2021
Type:NEN
Commissie:Transportleidingen
Commissie naam:310004
Recensie gepubliceerd:vrijdag 9 jul 2021
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 5 nov 2021
Contact email:sui.wan(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft minimumeisen die worden gesteld met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan ontwerp, aanleg, in bedrijf nemen en buiten bedrijf stellen en bedrijfsvoering van zeeleidingsystemen voor het vervoer van stoffen.

Deze norm geeft tevens richtlijnen voor het ontwerp van onderdelen en elementen die deel uitmaken van zeeleidingsystemen, zoals onder andere afsluiters, lanceer- en ontvangstinrichtingen ten behoeve van pigging-activiteiten.

Deze norm bevat géén eisen voor flexibele leidingen en flexibele stijgpijpen.

Het toepassingsgebied van deze norm is beperkt tot groep I-buisleidingsystemen, bedoeld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (zie A.2.1), en tot productiewaterleidingen in de olie- en gaswinning.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.