details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7503
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Commissie naam:303006
Recensie gepubliceerd:dinsdag 30 mrt 2021
Einddatum commentaartermijn:donderdag 1 jul 2021
Categorieën:Zorg & Welzijn
Contact email:paul.vermeulen(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl. Het normontwerp NEN 7503 is als pdf of op papier gratis beschikbaar.

NEN 7503 specificeert de use cases voor het voorschrijven en het ter hand stellen van medicatie en de daarvoor benodigde verwerking en uitwisseling van gegevens. NEN 7503 formuleert eisen voor zorgaanbieders om hiervoor de gecertificeerde informatiesystemen zorgvuldig in te zetten en te beheren. En NEN 7503 specificeert de eisen waaraan informatiesystemen en de elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers van medicatievoorschriften en verstrekkers van geneesmiddelen moeten voldoen. Het gaat hierbij om de elektronische verwerking en uitwisseling van medicatieafspraken, verstrekkingsverzoeken, toedieningsafspraken, medicatieverstrekkingen, voorstel verstrekkingsverzoeken, antwoord voorstel verstrekkingsverzoeken en voorstel medicatieafspraken. De bijbehorende scenario’s zijn: medicatievoorschrift, afhandelen medicatievoorschrift, voorstelgegevens. NEN 7503 baseert zich uitdrukkelijk op de informatiestandaard Medicatieproces 9

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.