details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 6069
Type:NEN
Commissie:Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen
Commissie naam:353084
Recensie gepubliceerd:maandag 1 mrt 2021
Einddatum commentaartermijn:donderdag 1 jul 2021
Categorieën:Bouw
Contact email:maarten.geel(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft methoden voor de bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland, voor zover deze vallen binnen de begripsomschrijvingen van gevel, wand, vloeren en dak en delen daarvan als beschreven in deze norm.

 

Aanvullingen op Ontw. NEN 6069:2021 inzake de te stellen brandwerendheidseisen die gelden voor een brandvoorschriftengebied als bedoeld in artikel 4.91 van het BBL:

In maart 2021 is Ontw. NEN 6069 ter commentaar gepubliceerd. Gebleken is dat daarbij voorbij gegaan is aan de te stellen brandwerendheidseisen die gelden voor een brandvoorschriftengebied als bedoeld in artikel 4.91 van het BBL.

Deze omissie is hersteld in het bijgevoegde bestand. Hierin zijn de aanpassingen met een grijze markering aangegeven.  Het is de bedoeling dat de aanvullingen, na een commentaarperiode die is verkort vanwege de beperkte omvang van de aanvullingen, in de definitieve versie NEN 6069:2021 worden opgenomen.

U kunt u op de grijsgemarkeerde wijzigingen commentaar geven met bijgevoegd commentaarformulier. Deze kunt u downloaden, invullen en mailen naar bi@nen.nl. U kunt tot 1 juli 2021 commentaar geven op deze wijzigingen.

De sluitingsdatum van de commentaarperiode van het normontwerp zelf zonder de aanvullingen blijft op 1 juni staan. 

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.