details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7522
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Commissie naam:303006
Recensie gepubliceerd:maandag 19 okt 2020
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 jan 2021
Categorieën:Zorg & Welzijn
Contact email:paul.vermeulen(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm stelt eisen aan ontwikkeling, beheer en governance van:

- individuele standaarden en

- stelsels van standaarden.

NEN 7522 hanteert daarbij zoveel mogelijk hetzelfde begrippenkader en dezelfde structuur voor zowel ontwikkeling en beheer van het stelsel als voor individuele standaarden.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.