details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 2757-2
Type:NEN
Commissie:Installaties voor verbrandingstoestellen
Commissie naam:349100
Recensie gepubliceerd:dinsdag 6 okt 2020
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 jan 2021
Categorieën:Gas & Water
Contact email:arie.dejong(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties bestaande uit een of meer verbrandingstoestellen opgesteld in één ruimte, met een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW, maar niet groter dan 2 500 kW en met een verticale bovendakse uitmonding. Met deze bepalingsmethoden kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het eigen perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatie- of verbrandingsluchttoevoeropeningen in het geval de luchtstroom door een verblijfsgebied stroomt

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.