details normontwerp

Documentnummer:NEN 5077 Ontw. A1
Type:NEN
Commissie:Geluidwering in gebouwen
Commissie naam:351003
Recensie gepubliceerd:donderdag 16 jul 2020
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 10 okt 2020
Categorieën:Bouw
Contact email:annet.vandenhorn(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

In dit wijzigingsblad zijn regels opgenomen voor een toeslag bij tonaal geluid. Dit was nodig om aan te sluiten bij Regeling bepalingsmethode geluid installaties warmte- en koudeopwekking. Ook zijn een paar foutjes verbeterd.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.