details normontwerp

Documentnummer:NEN 2659 Ontw. A2
Type:NEN
Commissie:Brandweeruitrusting
Commissie naam:302012
Recensie gepubliceerd:woensdag 15 jul 2020
Einddatum commentaartermijn:zondag 1 nov 2020
Categorieën:Arbeid & Veiligheid
Contact email:annet.vandenhorn(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Dit wijzigingsbladontwerp geeft enkele aanvullingen en wijzigingen op NEN 2659 van 2003 en zal NEN 2659:2003/A1:2009 vervangen.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.