details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 9407
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:woensdag 17 jun 2020
Einddatum commentaartermijn:donderdag 1 okt 2020
Categorieën:Milieu
Contact email:marleen.schoemaker(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid van fytoplankton in oppervlaktewater met behulp van een omkeermicroscoop. De norm heeft betrekking op fytoplankton uit zoete tot brakke, en stilstaande en stromende oppervlaktewateren.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.