details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7433:2020
Type:NEN
Commissie:Meststoffen
Commissie naam:370134
Recensie gepubliceerd:donderdag 9 jan 2020
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 apr 2020
Categorieën:Milieu
Contact email:ilse.heeremans(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 7433 maakt deel uit van een serie van normen, waartoe ook NEN 7430, NEN 7431, NEN 7432, NEN 7434, NEN 7435, NEN 7436 en NEN 7437 behoren, voor de monstervoorbehandeling en de nat‑chemische analyse van dierlijke mest en mestproducten.

Deze norm beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat. Hierbij worden stikstof, fosfor en kalium in een zodanige chemische vorm in oplossing gebracht, dat zonder verdere voorbehandeling (behalve verdunnen en het toevoegen van reagentia) een bepaling van totaal stikstof, fosfor en kalium met instrumentele methoden mogelijk is.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.