details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 6950
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:dinsdag 17 dec 2019
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 apr 2020
Categorieën:Milieu
Contact email:jeroen.pieterse(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

In deze koepelnorm zijn de matrixspecifieke aanwijzingen voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib beschreven. Er is aangegeven voor welke elementen en in welke situaties de specifieke normen moeten worden toegepast. Het resultaat van de koepelnorm is de keuze van een methode of een route door een combinatie van methodes die in een gegeven situatie moet worden toegepast om het gehalte aan geselecteerde elementen te kunnen vaststellen.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.