details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NPR 7600
Type:NPR
Commissie:Koelinstallaties en warmtepompen
Commissie naam:341094
Recensie gepubliceerd:vrijdag 8 mrt 2019
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 jun 2019
Categorieën:27.200 Koeltechniek
Contact email:ab.debuck(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze NPR heeft betrekking op de gehele levenscyclus van de koelinstallatie. Daar waar het gaat over koelinstallaties, worden daarmee ook warmtepompen bedoeld, tenzij expliciet anders aangegeven. De praktijkrichtlijn is gericht op de veiligheid bij het werken met koelsystemen en warmtepompen met brandbare koudemiddelen, en heeft daardoor betrekking op ontwerp, installatie, oplevering, gebruik, onderhoud, inspectie, keuring en ontmanteling van de koelinstallatie. Deze NPR komt niet in de plaats van de direct werkende wetgeving, zoals het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 [1] of de Richtlijn explosief materieel (2014/34/EU (ATEX) [6]. De veiligheid tijdens de productie en distributie van koudemiddelen valt buiten het onderwerp en toepassingsgebied van deze praktijkrichtlijn.

Op hoofdstuk 9 kan geen commentaar worden geleverd.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.