details normontwerp

Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
Documentnummer:Ontw. NEN 5720
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 5 nov 2022
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.