details normontwerp

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
Documentnummer:NEN 3215+C1:2014+A1:2018/Ontw. A2:2021
Type:NEN
Commissie:Afvalwatertechniek
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 15 okt 2021
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.