details normontwerp

Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits-, ontwerp- en projectie-eisen
Documentnummer:Ontw. NEN 6093:2021
Type:NEN
Commissie:Brandveiligheid bouwwerken
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 sep 2021
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.