details normontwerp

Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden
Documentnummer:NEN 5089:2019/Ontw. A1:2021
Type:NEN
Commissie:Inbraakwerendheid van gevelelementen en hang- en sluitwerk
Einddatum commentaartermijn:dinsdag 31 aug 2021
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.