details normontwerp

Water - Hydrologische methoden - Analyse van macrofyten in lijnvormige wateren, meren en plassen
Documentnummer:Ontw. NEN 9405
Type:NEN
Commissie:390020
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 sep 2021
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.