details normontwerp

Praktijkrichtlijn voor in het werk te realiseren rookgasafvoer van verbrandingstoestellen ongeacht het type brandstof - Aanwijzingen en voorbeelden - Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 6062
Documentnummer:Ontw. NPR 2759
Type:NPR
Commissie:Installaties voor verbrandingstoestellen
Einddatum commentaartermijn:maandag 1 feb 2021
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.