details normontwerp

Luchtkwaliteit – Geurmetingen – Deel 2: Monstername en analyse
Documentnummer:Ontw. NTA 9065-2
Type:NTA
Commissie:Geurmetingen
Einddatum commentaartermijn:maandag 1 jun 2020
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.