details normontwerp

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten
Documentnummer:Ontw. NEN 6075
Type:NEN
Commissie:Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen
Einddatum commentaartermijn:maandag 1 jul 2019
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.