details normontwerp

Health Informatics - Pseudonymization services
Documentnummer:Draft NEN 7524
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 25 mei 2019
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.