details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 5720
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:vrijdag 5 aug 2022
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 5 nov 2022
Categorieën:Milieu
Contact email:lynda.jansen(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm is geschikt voor onderzoek van asbestverdachte locaties.

Deze norm is geschikt voor het afperken van de grenzen tussen herbruikbare en niet-herbruikbare baggerspecie bij baggerwerkzaamheden.

Informatie verkregen volgens deze norm, kan gebruikt worden om te bepalen wat de risico's op het gebied van arbeidshygiëne zijn.

Deze norm geldt binnen de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen die voor het waterkwaliteitsbeheer wordt gehanteerd. Voor rijkswateren staat de begrenzing van het waterkwaliteitsbeheer op de kaarten van bijlage III van de Omgevingsregeling. Voor regionale wateren volgt de begrenzing uit de legger van het waterschap. Voorafgaande aan het onderzoek moet een actueel vooronderzoek volgens NEN 5717 zijn uitgevoerd.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.