details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NPR 2759
Type:NPR
Commissie:Installaties voor verbrandingstoestellen
Commissie naam:349100
Recensie gepubliceerd:maandag 2 nov 2020
Einddatum commentaartermijn:maandag 1 feb 2021
Categorieën:Gas & Water
Contact email:arie.dejong(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze praktijkrichtlijn behandelt in het werk te realiseren (custom built-)voorzieningen voor de afvoer van rookgas van verbrandingsinstallaties. Dit betreft zowel nieuwbouw als verbouw. Met in het werk te realiseren wordt bedoeld het ontwerpen en in het werk vervaardigen van de rookgasafvoervoorziening waarbij voor een deel bewust wordt afgeweken van de instructies van de producent behorende tot de prestatieverklaring, danwel waarbij niet van CE-markering voorziene producten worden toegepast. Deze praktijkrichtlijn behandelt ook het prestatieniveau van bestaande rookgasafvoervoorzieningen als zonder aanpassing daarop een nieuw toestel wordt aangesloten.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.