details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7244-10
Type:NEN
Commissie:Gasdistributieleidingen
Commissie naam:349008
Recensie gepubliceerd:maandag 2 mrt 2020
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 jul 2020
Categorieën:Gas & Water
Contact email:timo.degroot(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft specifieke functionele eisen voor het ontwerp van de opstellingsruimten en het ontwerp, de aanleg, de registratie en de bedrijfsvoering van meteropstellingen met een maximale inlaatzijdige werkdruk (MOPu) van 100 mbar en een maximale ontwerpcapaciteit (Qn) van 650 mn3/h. De norm heeft betrekking op het leveren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportcode gas RNB [1] met een bedrijfstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.