details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 1087
Type:NEN
Commissie:Klimaatbeheersing in gebouwen
Commissie naam:351074
Recensie gepubliceerd:donderdag 21 feb 2019
Einddatum commentaartermijn:woensdag 15 mei 2019
Categorieën:Bouw
Contact email:ron.vanderaa(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Indien er behoefte is aan een betere kwaliteit van de tabellen in Hoofdstuk 7, kunt u contact opnemen met ron.vanderaa@nen.nl

Oplegnotitie:

https://userfiles.mailswitch.nl/medialib/1601726/medialib/Oplegnotitie%20bij%20normontwerp%20NEN%201087.pdf

Achtergronddocument:

https://userfiles.mailswitch.nl/medialib/1601726/medialib/Achtergronddocument%20bij%20Ontw.%20NEN%201087%202019.pdf

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor gebouwen voor:

de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem (bestaande uit componenten voor de toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en de een component voor afvoer van binnenlucht);

de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, betrekking hebbende op:

het thermisch comfort;

de richting van de luchtstroming;

de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening van een component voor de toevoer van buitenlucht en een afvoeropening van de component voor de afvoer van binnenlucht.

Dit gebeurt merendeels door normatieve verwijzingen naar andere (in Europees verband vastgelegde en in Nederland geaccepteerde) normen.

de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem;

de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en voor zomernachtventilatie (ventilatieve koeling);

de verdunningsfactor

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.