details normontwerp

Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen
Documentnummer:Ontw. NPR 3299
Type:NPR
Commissie:Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64)
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 15 feb 2019
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.