details normontwerp

Inbraakwerend hang- en sluitwerk - Classificatie, eisen en beproevingsmethoden
Documentnummer:Ontw. NEN 5089
Type:NEN
Commissie:Hang- en sluitwerk
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 mrt 2019
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.