details normontwerp

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en beschrijving
Documentnummer:NEN-EN-ISO 14688-1-Ontw. NB
Type:NEN
Commissie:Geotechniek
Einddatum commentaartermijn:donderdag 15 nov 2018
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.