details normontwerp

Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731
Documentnummer:Ontw. NPR 6278
Type:NPR
Commissie:Microbiologische parameters
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 sep 2018
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.