details normontwerp

Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen
Documentnummer:Ontw. NEN 8025
Type:NEN
Commissie:Werkvoorschriften
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 jun 2018
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.