details normontwerp

Kwaliteitsmeetsysteem en procescontrolesysteem voor de schoonmaakdienstverlening
Documentnummer:Ontw. NEN 2075
Type:NEN
Commissie:Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening
Einddatum commentaartermijn:donderdag 15 mrt 2018
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.