details normontwerp

Microbiology of the food chain — Method validation — Part 3: Protocol for the verification of reference and validated alternative methods implemented in a single laboratory
Documentnummer:Ontw. NEN-EN-ISO-16140-3
Type:NEN
Commissie:Microbiologie van de voedselketen
Einddatum commentaartermijn:donderdag 1 feb 2018
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.