details normontwerp

Zorg & Welzijn
Documentnummer:HKZ 164:2017
Type:NEN
Commissie:HKZ
Einddatum commentaartermijn:maandag 11 dec 2017
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.