details normontwerp

Wegmeubilair - Eisen voor permanente en tijdelijke verkeersborden
Documentnummer:Ontw. NEN 3381
Type:NEN
Commissie:Verkeerstekens
Einddatum commentaartermijn:donderdag 1 feb 2018
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.