details normontwerp

Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering
Documentnummer:Ontw. NEN 2990
Type:NEN
Commissie:Asbest in lucht
Einddatum commentaartermijn:woensdag 20 sep 2017
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.