details normontwerp

Medische informatica - Informatiebeveiliging in de zorg - Deel 1: Managementsysteem
Documentnummer:Ontw. NEN 7510-1
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 jul 2017
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.