details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 3650-1
Type:NEN
Commissie:Transportleidingen
Commissie naam:310 004
Recensie gepubliceerd:woensdag 8 mei 2019
Einddatum commentaartermijn:donderdag 1 aug 2019
Contact email:bert.dijkstra(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft veiligheidseisen over veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen.

De eisen betreffen buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen te land en gelden voor nieuw te bouwen systemen of wijziging van bestaande systemen.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.