details normontwerp

Documentnummer:2e Ontw. NEN 3381
Type:NEN
Commissie:Verkeerstekens
Commissie naam:353073
Recensie gepubliceerd:dinsdag 18 dec 2018
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 mrt 2019
Categorieën:Bouw
Contact email:annemarie.mewe(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden inclusief ondersteuningsconstructie.

In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 12899-1:2007 valt tevens bebording bij werk in uitvoering onder het toepassingsgebied van deze norm.

In deze norm zijn geen bepalingen opgenomen voor intern verlichte borden, handwegwijzers en paddenstoelen.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.