details normontwerp

Documentnummer:Smart Cities
Type:NPR
Commissie:SAG-SC
Commissie naam:Standaardisatie AdviesGroep - Smart Cities
Recensie gepubliceerd:maandag 17 dec 2018
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 13 apr 2019
Contact email:vlora.rexhepi(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

(Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken)

Voor u ligt een concept Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) Open Urban Platforms. Deze is afgelopen maanden tot stand gekomen onder auspiciën van de NEN Standaarden Advies Groep Smart Cities (NL SAG). Een aantal belangrijke opmerkingen.

Er is bewust gekozen om in deze fase het concept te delen, zodat:

- U kunt reageren via deze site, per tekstgedeelte kunt u een opmerking maken; (Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken)

- Hoofdstuk 2-4 zijn formele hoofdstukken (definities en verwijzingen) volgen later. Definities zullen uit huidige tekst gedestilleerd worden;

- Hoofdstuk 9 'Ontwerp en Implementatie' volgt in de definitieve NPR. Het hoofdstuk is opgenomen, omdat input welkom is. In feite wordt dit hoofdstuk een samenvatting van een belangrijkste inhoud, met een voorbeeld van hoe je in een aantal standaard processtappen tot een Open Urban Platform kunt komen. Inhoudelijk zal hier geen nieuwe inhoud worden gepresenteerd;

- Hoofdstuk 10 is een voorbeelden-uit-de-praktijk-hoofdstuk. Deze voorbeelden geven aan wat steden nu doen op dit onderwerp, met als doel kennisdeling tussen steden te vergroten over hoe je een project kun aanpakken. Dat wil niet zeggen dat deze voldoen aan alle in de NPR beschreven suggesties;

- Taalgebruik en (normatieve) zinsconstructies zullen in de definitieve versie aangepast worden.

Vragen: 

- Voor eventuele technische vragen m.b.t. inloggen en functioneren van de online tool kun je terecht bij de NEN IT Helpdesk (015) 2 690 450;

- Voor vragen over de NPR kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi-van der Pol: vlora.rexhepi@nen.nl .

Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.