details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NPR 5326
Type:NEN
Commissie:Software and systems engineering
Commissie naam:381007
Recensie gepubliceerd:dinsdag 2 okt 2018
Einddatum commentaartermijn:dinsdag 1 jan 2019
Categorieën:ICT
Contact email:shirin.golyardi(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Het onderwerp van deze NPR betreft kwaliteitsborging tijdens ontwikkeling en onderhoud van software op maat en wordt als volgt afgebakend. NPR 5326:

omschrijft potentiële risico’s en mogelijke beheersmaatregelen;definieert de hierbij horende:
termen;
activiteiten, faciliteiten en rollen benodigd voor de beheersmaatregelen;
eigenschappen van producten en processen;
normen, metingen, testen en toetsen aan/van de eigenschappen van producten en processen.

verwijst naar hierbij te hanteren normen en maakt gebruik van de risicotaxonomie van het Software Engineering Institute (SEI).

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.