details normontwerp

Documentnummer:NEN-EN-ISO 14688-2 Ontw. NB
Type:NEN
Commissie:Geotechniek
Commissie naam:351006
Recensie gepubliceerd:maandag 24 sep 2018
Einddatum commentaartermijn:donderdag 15 nov 2018
Categorieën:Bouw
Contact email:carloes.pollemans(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

OPMERKING 1       Alleen de inhoud van de Nederlandse bijlage staat open voor commentaar.

OPMERKING 2                 Bij NA.4 en NA.5 worden voorstellen van commentaargevers extra op prijs gesteld, omdat RAW-richtlijnen in de toekomst mogelijk worden vervangen door andere richtlijnen.

Dit document stelt de basisprincipes vast voor de classificatie van de materiaaleigenschappen die het meest worden gebruikt voor grond voor ontwerpdoeleinden. Deze norm is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688‑1, die regels geeft voor de identificatie en de beschrijving van grond.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.