details normontwerp

Documentnummer:NEN-EN-ISO 14688-1-Ontw. NB
Type:NEN
Commissie:Geotechniek
Commissie naam:351006
Recensie gepubliceerd:maandag 24 sep 2018
Einddatum commentaartermijn:donderdag 15 nov 2018
Categorieën:Bouw
Contact email:carloes.pollemans(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

OPMERKING    Alleen de inhoud van de Nederlandse bijlage staat open voor commentaar.

Dit document stelt de grondslagen vast voor de identificatie en beschrijving van grond en is bedoeld om samen te worden gelezen met ISO 14688‑2, dat de basis van de classificatie van die materiaaleigenschappen beschrijft die het meest gangbaar zijn voor grond voor ontwerpdoeleinden.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.