details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NVN 2818
Type:NEN
Commissie:Geurmetingen
Commissie naam:390040
Recensie gepubliceerd:maandag 23 jul 2018
Einddatum commentaartermijn:maandag 1 okt 2018
Categorieën:Zorg & Welzijn
Contact email:ted.denheijer(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor het vaststellen van de aard van een geur, of hinderpotentieel, aan de hand van één of meer hedonische waarden van deze geur. De hedonische waarde van een geur wordt vastgesteld door met een olfactometer meerdere concentraties boven de geurdrempel aan te bieden aan een panel van gekwalificeerde, onafhankelijke waarnemers. De panelleden wordt gevraagd de aangeboden geurconcentraties te beoordelen op aangenaamheid op een schaal van uiterst aangenaam tot uiterst onaangenaam. Hedonische waarden zijn bepaalde geurconcentraties en worden uitgedrukt in een aantal Europese geureenheden per m3 (ouE/m3).

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.