details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7244-7
Type:NEN
Commissie:Gasdistributieleidingen
Commissie naam:349008
Recensie gepubliceerd:dinsdag 20 mrt 2018
Einddatum commentaartermijn:zondag 1 jul 2018
Categorieën:Gas & Water
Contact email:timo.degroot(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft functionele eisen voor de sterkte- en dichtheidsbeproeving en het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributiesystemen met een bedrijfsdruk van maximaal 1,6 MPa (16 bar). De norm heeft betrekking op leidingen en meteropstellingen voor het distribueren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas‑RNB met een bedrijfstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C.

Voor leidingen stroomafwaarts van het punt van gaslevering: zie NEN-EN 1775.

Deze norm moet in onderlinge samenhang worden gezien met de overige normen uit de normenreeks NEN 7244.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.