details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NPR 7910-2
Type:NEN
Commissie:Ontplofbare atmosferen
Commissie naam:341093
Recensie gepubliceerd:vrijdag 23 feb 2018
Einddatum commentaartermijn:zondag 15 apr 2018
Categorieën:Gas & Water
Contact email:max.knipschild(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Waar bij transporteren of verwerken van brandbare vaste stoffen dergelijke stoffen in fijn verdeelde vorm, met een deeltjesgrootte kleiner dan 0,5 mm, aanwezig kunnen zijn, behoort rekening te worden gehouden met stofexplosiegevaar. Om brand en explosie te voorkomen behoort dan te worden verhinderd dat dit brandbare stof op een voor omgevingslucht toegankelijke plaats gelijktijdig met een werkzame ontstekingsbron aanwezig is.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.