details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NPR 7910-1
Type:NPR
Commissie:Ontplofbare atmosferen
Commissie naam:341093
Recensie gepubliceerd:vrijdag 23 feb 2018
Einddatum commentaartermijn:zondag 15 apr 2018
Categorieën:Gas & Water
Contact email:max.knipschild(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

In veel bedrijven en installaties worden brandbare vloeistoffen en gassen geproduceerd, opgeslagen of verwerkt. Als die stoffen met zuurstof (bijv. uit de lucht) of een ander oxidatiemiddel in contact komen, kunnen ze worden ontstoken met als gevolg brand of explosie. Om brand en explosie te voorkomen behoort daarom te worden verhinderd dat gelijktijdig op dezelfde plaats een brandbare stof, zuurstof en een werkzame ontstekingsbron aanwezig zijn.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.